Opti brydż

Karty do gry z powiększonymi indeksami. Idealne dla osób słabo widzących.

6 x 9,1 x 1,8 cm

9001890140013
1400

Pobierz zdjęcia