2167. Luxury

2138. Cesarskie

2666. Karty Grunwald

2176. Polonia

2131. Maria Teresa

2113. Arn de Gothia

2142. Francuscy królowie

2137. Tudor Rose

2119. Pani (nieco węższe)

2174. Glorious America

2141. Dynastia Romanowów

2130. Rokoko

2134. Rosyjskie - złote

2133. Rosyjskie - standardowe

2166. Wiedeń

2124. Pamiątka z Wiednia

2110. Salzburg

2570. Budapeszt

2243. Schonbrunn

2194. Stary Testament

2128. Spanishe Hofreitschule

2157. Dusseldorf

2183. Hamburg